aisis-logo

Aktuální semináře

Pro rok 2022 a 2023 jsme pro Vás připravili vzdělávací a tréninkové programy, které Vám pomohouzlepšovat práci ve Vaší škole. Jsou zaměřeny na profesionalizaci práce učitelů i vedení, práci se vztahy a  obtížným chováním, rozvoj klíčových kompetencí.

Když chcete pracovat s celým sborem

Minimalizace šikany

Program pro celý pedagogický sbor
Cena: vytvoříme společně s Vámi dle Vašich potřeb
Akreditace: MŠMT

Sborovny

Program pro celý pedagogický sbor
Cena: vytvoříme společně s Vámi dle rozsahu Vašich potřeb
Akreditace: MŠMT

Výcviky a kurzy pro pedagogy a vedení škol

Leadership pro vedení škol 2023

Lektor: Jiří Bréda, Milan Tomeš
Datum: 5. 10. 2023 – 12. 1. 2024
Místo: Praha
Cena: 24 900 Kč
Akreditace: MSMT- 5872/2022-1- 192

Vědomá komunikace se Simonou Babčákovou

Lektor: Simona Babčáková
Datum: Druhá polovina května 2023 (termín bude upřesněn v lednu 2023)
Cena: 3490 Kč

Vědomá komunikace pro studenty se Simonou Babčákovou

Lektor: Simona Babčáková
Datum: Termín domluvíme dle Vašich potřeb
Cena: Cenu zkalkulujeme na míru

Mediace pro pedagogy 2023

Lektor: Mgr. Dana Vrabcová, Mgr. Eva Barešová
Datum: 20. 1. 2023 – 3. 6. 2023
Místo: Praha
Cena: 29 900 Kč
Akreditace: MŠMT- 605/2020-3-7

Sebezkušenostní výcvik pro pedagogy 2023

Datum: Březen 2023 – Červen 2023
Místo: Praha
Cena: 31 900 Kč
Akreditace: MSMT- 28146/2021- 1-795

aART – Trénink zvládání agrese a nácvik sociálních dovedností 2023

Doporučujeme, aby do výcviku šli vždy dva účastníci z jedné školy – práce s žáky je založena na práci v tandemu.
Datum: Duben 2023 – Červen 2023
Místo: Praha
Cena: 23 900 Kč
Akreditace: MŠMT

Rozumíme penězům

Program pro podporu výuky nanční gramotnosti od mateřských škol až po ty střední, realizujeme uzavřené i otevřené semináře, setkání s osobnostmi
nančního sektoru, projektové dny na školách.

Základní škola

Rozumíme penězům – osobní finance pro učitele ZŠ

Cena: pro sbor 15 900 Kč

Rozumíme penězům pro 1. stupeň – osobní finanční gramotnost a metodika výuky

Lektor: Blanka Staňková
Datum: 23. 3. 2023 / 27. 4. 2023 / 11. 5. 2023
Místo: Praha
Cena: 8 590 Kč
Akreditace: MŠMT

Rozumíme penězům – projektový den pro 1. stupeň

Cena: 15 900 Kč

Rozumíme penězům pro 2. stupeň – osobní finanční gramotnost a metodika výuky

Lektor: Jana Nováková
Datum: 15. 2. 2023 – 5. 4. 2023
Místo: Praha
Cena: 8 590 Kč
Akreditace: MŠMT

Rozumíme penězům – projektový den pro 2. stupeň

Cena: 15 900 Kč

Mateřská škola

Rozumíme penězům – osobní finance pro učitele MŠ

Cena: 15 900 Kč

Rozumíme penězům – metodický seminář pro MŠ

Lektor: Kateřina Věrtelářová
Datum: 15. 3. 2023
Místo: Praha
Cena: 2 990 Kč
Akreditace: MSMT- 28146/2021- 1-795

Rozumíme penězům – metodický seminář pro MŠ

Lektor: Kateřina Věrtelářová
Datum: 17. 5. 2023
Místo: Praha
Cena: 2 990 Kč
Akreditace: MSMT- 28146/2021- 1-795

Střední škola

Rozumíme penězům – workshop pro studenty SŠ

Cena: 15 900 Kč