aisis-logo

Dobrá škola

Vzdělávací program pro vedoucí pedagogické pracovníky.

stanislava krizova 1 - Dobrá škola AiSIS

Informace poskytne
Stanislava Křížová
+420 607 621 558
stanislava.krizova@aisis.cz

dobra skola - Dobrá škola AiSIS

Projekt řeší situaci v nedostatku vzdělávacích programů zaměřených na zvyšování kompetencí ředitelů, zástupců a dalších vedoucích pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblastech potřebných pro řízení školy, zejména ve: strategickém řízení školy, řízení lidských zdrojů, hodnocení kvality vzdělávání, řízení změny, aktivním vyhledávání příležitostí rozvoje školy, projektovém řízení, efektivním využívání digitálních nástrojů pro řízení školy.

Projekt reaguje na skutečnost, že většina manažerských programů pro ředitele škol, včetně programů funkčního studia, klade velký důraz na formální a ekonomicko-právní aspekty vedení školy a v oblastem strategického řízení a rozvoje lidí není věnována dostatečná pozornost. Z praxe je také patrné, že právě školy, které jsou obecně považovány za příklady dobré praxe a dosahují příkladných výsledků, těchto výsledků nedosahují tak, že se zásadně opírají o ekonomicko-právní funkčnost – to je podmínka nutná, nikoli však postačující.

Příkladné výsledky a inovativní řešení a postupy často vycházejí právě z dlouhodobého důrazu na strategické řízení a konzistentní a koncepční práci s lidmi. Ředitelé a zástupci se rekrutují z řad pedagogů, kteří mají pedagogické vzdělání, ale manažerské dovednosti jim chybí. Řada současných manažerských programů a programů funkčního studia má podstatný základ v oblastech provozních, ekonomických a právních otázek, která jsou sice nutnou, nikoli však postačující složkou kompetencí moderního ředitele školy.
Dobrý ředitel musí mít nejen v pořádku “papíry”, ale musí umět lidi motivovat, musí vědět, jak pracovat s lidmi různého zaměření (a v pedagogických sborech bývají velké rozdíly ve způsobu komunikace, přemýšlení), jak vyhledávat příležitosti rozvoje školy, jak školu efektivně řídit a ucelený program pro ředitele škol zaměřený na praktické dovednosti v oblasti řízení lidských zdrojů, adaptaci na změny prostředí či efektivní řízení škol není pro ředitele k dispozici.

Současné legislativní ukotvení škol a jejich právní subjektivita dává řediteli celou řadu pravomocí a zároveň od něj očekává velmi rozsáhlou odpovědnost. Proto je třeba vzdělávací programy většinově zaměřené na řízení typu “správce” rozšířit i o komponenty prakticky zaměřené na kompetence typu “manažer a leader” – a tím je právě náš vzdělávací program Dobrá škola.

Projekt: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008177 je realizován v rámci OP VVV – Budování kapacit II.

Výstupem projektu Dobrá škola

jsou vzdělávací programy určené vedoucím pedagogickým pracovníkům vzdělávacích institucí.

Dobrá škola I.
Dobrá škola II.

Oba programy se skládají z pěti modulů: Leadership, Projektové řízení, IT pro vedoucí pedagogické pracovníky, Formativní hodnocení a Modul pro střediska volného času.

Programy poskytují zájemcům z řad vedoucích pedagogických pracovníků rozšířené vzdělávání v oblasti školského managementu a leadershipu, kde si uvědomí souvislosti mezi vedením a kvalitou školy, naučí se dovednosti, které využijí v manažerské praxi.