aisis-logo

Minimalizace šikany

Pomáháme školám významně snížit četnost i závažnost projevů šikanování mezi dětmi.

iva kvasnakova 1 - Minimalizace šikany AiSIS

Postará se o vás
Iva Kvašňáková

minimalizace sikany - Minimalizace šikany AiSIS

Proč realizujeme tento program?

1. Šikana je závažná nemoc vztahů ve skupině. Vzniká v kterémkoli trvalém kolektivu, stejně jako jiná onemocnění. Pokud není léčena, trvale poškozuje nejen přímé aktéry oběť i agresory, ale mění normy chování v celé skupině a trvale poškozuje sociální vazby a vztahy.

2. Pedagogové nejsou na pedagogických fakultách systematicky připravováni rozpoznat, vyšetřit a řešit projevy šikanování. Ani zkušený učitel s výborným pedagogickým citem nevystačí při řešení šikany s pouhou intuicí. Potřebuje specifický trénink. Navíc pokročilé stádium šikany vyžaduje systémový zásah více pedagogů a vedení školy.

3. Šikana je tabuizované téma a všechny strany mají tendenci problém skrývat. Škole, která za poslední rok neřešila jediný případ šikany, a nemá o tom relevantní záznamy, se obloukem vyhněte!

4. Systém podpory je nedostatečný. Střediska výchovné péče, které mají školám pomáhat se stabilizací skupin, kde došlo k závažnějším případům šikany (3-5 stupeň) nemají kapacitu na to, aby zvládli byť jediný závažnější případ v regionu. Průměrně je v ČR na 10.000 žáků jeden psycholog/etoped, který se intervencí ve skupinách zasažených šikanou zabývá.

www.minimalizacesikany.cz