aisis-logo

Osobnostní rozvoj

a sociální kompetence - "soft skills".

klara simankova - Osobnostní rozvoj AiSIS

Postará se o vás
Klára Šimánková
Tel.: 602 223 002
E-mail: marketing@aisis.cz

osobnostni rozvoj - Osobnostní rozvoj AiSIS

Denně se přesvědčujeme, že schopnosti získávat vnitřní rovnováhu a vycházet s lidmi ve svém okolí jsou rozhodujícím faktorem nejen pro profesní úspěšnost, ale především jako základní stavební kameny spokojeného života.

Máme kolem sebe tým profesionálů, kteří se zabývají tématy osobnostního rozvoje v několika rovinách:

1. Důležitá podpora pedagogů v náročné profesi s lidmi, která jim pomáhá udržovat si pořádek sami v sobě, zachovat si vnitřní integritu a autonomii. Jak říkává Doc. PhDr. Soňa Hermochová “Jen ten, kdo si nejprve uklidí v sobě, může začít přemýšlet, jak být dobrým učitelem”. Nabízíme témata jako:

– Profesní psychohygiena
– Jak nepadnout na hubu – prevence vyhoření
– Jak “překřičet” 30 dětí a nezničit si hlasivky
– Řeka mého života – arteterapie

2. Základní výbava pedagoga – profesionála, která pomáhá lépe porozumět každému jedinci i zákonitostem vývoje vztahů ve třídě – skupinové dynamice. Prakticky použitelné psychologie je, bohužel, na pedagogických fakultách jako šafránu. Nabízíme např.:

– Jak využít supervize – pro vedoucí pracovníky
– S rodiči bez obav – vedení obtížného rozhovoru
– Práce s agresí a agresivitou
– Krizová intervence pro vedoucí pracovníky
– Skupinová dynamika
– Budování zdravých vztahů ve skupině
– Pohybový potenciál pedagoga a jeho využití ve výuce

3. Klíčový cíl vzdělávání a metodika výuky, která vede děti k sebeúctě, zodpovědnosti a samostatnosti. Seznámení se s metodami a jejich nácvikem:

– skupinová kooperativní práce
– rolové hry
– improvizace
– aktivity k seznámení, rozvoji empatie a budování zdravých vztahů
– ad.

Další související témata, která řešíme:

prevence školní šikany
finanční gramotnost
výchova ke zdravému životnímu stylu
inkluze, individualizace výuky
trendy ve vzdělávání a světě kolem
historie zdrojem poznání o současné společnosti
motivace k technickému vzdělávání
zvyšování právního vědomí žáků

Na základě Vašeho zájmu, specifické situace a možností Vám vytvoříme program na míru. Tak se nám ozvěte 🙂

MK