aisis-logo

aART – Trénink zvládání agrese a nácvik sociálních dovedností 2023

Datum: : Únor 2023 - Červen 2023

Místo: Praha

Cena: 24 900 Kč

Akreditace: MŠMT

Kdy začínáme – 1. část (termíny budou včas upřesněny)
1. setkání Únor 2023
2. setkání Březen 2023
3. setkání Duben 2023
4. setkání Květen 2023

Program adopted Agression Replacement Training – tedy Trenink zvládání agrese (aART) je skandinávskou  verzí amerického, mnohočetně evaluovaného programu, s prokázanou účinností na snižování projevů agresivního chování. U nás vychází s podtitulem Program rozvoje sociálních dovedností, zvládání vzteku a morálního usuzování.

Komu je trénink určen

Program je určen všem, kteří dlouhodobě pracují s dětskými kolektivy: pedagogům, školním psychologům, výchovným poradcům, metodikům prevence, vychovatelům atd.

Co kurz přinese účastníkům

Účastníci kurzu porozumí vybraným faktorům ovlivňujícím projevy agrese u dětí. Poznají způsoby jejich regulace a prevence, včetně souvislosti nácviku rozvoje sociálních dovedností a morálního usuzování ve vztahu k regulaci agresivních projevů. Účastníci nově nabyté poznatky a dovednosti následně využijí  ve své pedagogické praxi.

Jak pracujeme

Program obsahuje dvě části. V první části vzděláváme pedagogické pracovníky (60 hodin). Druhá část je pak zaměřená na žáky škol a školských zařízení ve věku od 10 do 17 let. Jedná se o desetitýdenní program přímé práce s dětmi pod vedením a supervizí lektorského týmu aART.

1) Nácvik sociálních dovedností je behaviorální složkou ART. Mnoha mladým lidem s potížemi s ovládáním hněvu chybí sociální dovednosti.  Děti získávají dovednosti pro chování  alternativní k agresi. V tréninku se přechází od výuky sociálních dovedností k potlačení agresivního chování  a jeho  nahrazení prosociálním chováním.

Zaměřujeme se např. na následující sociální dovednosti: pochopení pocitů druhých, vyrovnávání se s cizím hněvem, vyjádření nesouhlasu, oceňování, příprava na obtížný rozhovor, vyhýbání se hádkám, zvládání tlaku skupiny, vypořádání se s obviněním, pomoc druhým, vyjadřování náklonnosti druhým, reakce na neúspěch. Mnohé koncepty složky sociálních dovedností jsou převzaty z teorií Alberta Bandury.

2) Nácvik zvládání vzteku je afektivní složkou ART. Využívá tzv. řetězec ovládání hněvu. Jedná se o proces, který děti učí zvládat situace, které v nich vyvolávají hněv. Opět každý týden nacvičují jeden úsek řetězce kontroly hněvu a poté lektoři i děti procvičují nové dovednosti pomocí různých cvičení napodobujících životní situace. Účastníci trénují a postupně doplňují algoritmus zvládnutí vzteku.

3) Nácvik morálního uvažování je kognitivní složkou aART. Tato složka poskytuje dětem a dospívajícím příležitost zaujmout jiné perspektivy než vlastní, čímž se učí nahlížet na svět spravedlivějším a rovnějším způsobem. Účastníci řeší morální dilemata, seznamují se s typickými charakterovými vlastnostmi potřebnými k morálnímu jednání a s myšlenkovými pastmi, které často oslabují morální rozhodování. Koncept vychází mimo jiné z Kohlbergových studií morálního vývoje.

Vzdělávání pedagogů

 1. setkání 20 hodin
 • teoretické ukotvení metody aART
 • zásady primární prevence a možnosti zavedení programu do běžné pedagogické praxe
 • teoretické ukotvení sociálních kompetencí
 • představení nácviku sociálních kompetencí, příprava skupiny na realizaci programu, pravidla, ukázka nácviku sociálních kompetencí
 • příprava a praktický nácvik účastníků (každý účastník si vyzkouší vedení hodiny nácviku sociálních kompetencí a dostane zpětnou vazbu)
 • reflexe nácviku sociálních kompetencí a příprava pro realizaci v pedagogické praxi
 1. setkání 16 hodin
 • teoretické ukotvení zvládání vzteku
 • představení nácviku zvládání vzteku a nahrazení agresivního chování, ukázka nácviku zvládání vzteku a nahrazení agresivního chování
 • příprava a praktický nácvik –  každý účastník si vyzkouší vedení hodiny nácviku zvládání vzteku a nahrazení agresivního chování a dostane zpětnou vazbu
 • reflexe dosavadní praxe v nácviku sociálních kompetencí a zvládání vzteku a nahrazení agresivního chování a příprava pro realizaci v praxi
 1. setkání 16 hodin
 • teoretické ukotvení morálního usuzování
 • představení programu zaměřeného na rozvoj morálního usuzování, ukázka
 • příprava a praktický nácvik (každý účastník si vyzkouší práci ve skupině zaměřenou na rozvoj morálního usuzování a dostane zpětnou vazbu)
 • reflexe dosavadní praxe v nácviku sociálních kompetencí a zvládání vzteku a nahrazení agresivního chování, reflexe nácviku bloků zaměřených na morální usuzování a příprava pro realizaci v pedagogické praxi.
 1. setkání 8 hodin

Čtvrté setkání bude zaměřeno na reflexi práce pedagogů, kteří budou prezentovat svou praxi formou sdílení kazuistik a ukázek vedení skupin.

10 ti týdenní program pro děti

Supervize práce absolventa v průběhu desetitýdenního programu. Během kterého každý týden skupina dětí absolvuje hodinu v každém ze 3 modulů.

Jak dlouho kurz trvá

1 část: Vzdělávání pedagogů a školních pracovníků – 60 hodin

2 část: Práce se skupinami dětí

Supervize práce absolventa v průběhu desetitýdenního programu. Během kterého každý týden skupina dětí absolvuje hodinu v každém ze 3 modulů.

Lektoři

PhDr. Mgr. Lucie Myšková, Ph.D.

Mgr. Pavel Dosoudil

Petr Hampacher, DiS.

Mgr. et Mgr. Alena Butulová

Mgr. Jan Žufníček

PhDr. Mgr. Alexandra Kiml

Mgr. Klára Hrbáčková

Mgr. Milan Kotík

Cena:  24 900 Kč
(v ceně: lektoři, materiály, občerstvení během kurzu)

Akreditovaný výcvik

Čerpejte ze šablon: 1.III/8 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ1.II/7 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ