aisis-logo

Rozumíme penězům – metodický seminář pro MŠ

Lektor: Kateřina Věrtelářová

Datum: : 17. 5. 2023

Místo: Praha

Cena: 2 990 Kč

Akreditace: MSMT- 28146/2021- 1-795

Rozumíme penězům – metodický seminář  

Komu je kurz určen

Pedagogům z mateřských škol.

Co kurz přinese škole

Vzdělaného pedagoga, který umí pracovat se sociální a finanční gramotností u předškolních dětí.

Co kurz přinese účastníkům

Naučíte se pracovat se stavět základní kameny sociální a finanční gramotnosti v předškolním věku.

Jak pracujeme

Program je zaměřený na témata osobnostní a sociální výchovy v propojení s finančním vzděláváním. Obsahem jsou především témata ze vzdělávacích oblastí Dítě a společnost a Dítě a svět z Rámcového vzdělávacího programu pro mateřské školy.

Využíváme přirozené zvídavosti dětí k tématům z každodenního života, vychází z praktických situací: nakupování, cena a hodnota věcí, jeho cílem je rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte.

Předškolní děti už také dokáží pochopit, že jsou chvíle, kdy je lepší čekat na něco „většího, lepšího, hodnotnějšího“, spíše než aby měli něco „menšího, méně zajímavého, méně hodnotného“ hned teď. Děti předškolního věku už také rozumí sociálním hodnotám dávání a sdílení, a to nejen v podobě dárků a dalších hmotných věcí, ale také dávání a sdílení týkající se interakce s ostatními.

Tento program Vás také naučí, jakými metodami a aktivitami u dětí rozvíjet důležité životní dovednosti, jako je rozhodování a stanovování cílů.

Jak dlouho kurz trvá

8 hodin

Lektor

Kateřina Věrtelářová

Kdy začínáme

17. 5. 2023

Místo

Praha

Cena: 2 990 Kč

Kurz je akreditován MŠMT

Čerpejte ze šablon: 1.I/4 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ