aisis-logo

Rozumíme penězům pro 1. stupeň – osobní finanční gramotnost a metodika výuky

Lektor: Iva Jehličková, Veronika Kalátová, Michaela Pavlíková

Datum: : 14. 3. 2024 / 11. 4. 2024 / 7. 5. 2024

Místo: Praha

Cena: 8 590 Kč

Akreditace: MŠMT

Rozumíme penězům — metodický seminář pro 1. stupeň

Komu je kurz určen

Pedagogové 1. stupně základní škol.

Co kurz přinese škole

Pedagoga, který umí pružně pracovat s tématem, je vybaven metodikou, má přístup ke zdroji dalších materiálů pro výuku a je schopen své know-how rozšířit mezi ostatní učitele. Cyklus seminářů je zaměřen na posílení finanční gramotnosti účastníků, předání informací k tématům finanční gramotnost, reflexe výuky učiteli navzájem, metody výuky. 

Co kurz přinese účastníkům

Znalosti a dovednosti, které potřebujete pro kvalifikovanou výuku finanční gramotnosti v rámci ŠVP.

 • Odnesete si náměty k finančnímu vzdělávání s podporou čtenářské gramotnosti a kritického myšlení žáků a inspiraci, jak na 1. stupni základní školy propojovat výuku finanční gramotnosti s dalšími vyučovacími předměty. 
 • Získáte metodickou podporu v rámci www.rozumimepenezum.cz.
 • Zprostředkujeme Vám nejnovější poznatky z  oblasti základní finanční gramotnosti.
 • Ukážeme Vám vhodné způsoby práce s těmito tématy ve výuce.
 • Vybavíme Vás vhodnými metodami, zejména těmi, které využívají aktivního učení žáků a rozvíjí u nich potřebné klíčové kompetence.
 • Seznámíte se s metodami projektové a kooperativní výuky.
 • Naučíte se používat metodiku s modelovými situacemi, jednotlivé pracovní listy.
 • Po absolvování budete začleňovat témata finanční gramotnosti do výuky a ukážeme Vám jak to konkrétně v rámci Vašeho předmětu udělat tak, aby se žáci ve svém osobním životě dokázali zodpovědně rozhodovat a řídit svou finanční situaci.

Jak pracujeme

Seminář je založený na činnostním učení, společném reflektování aktivit, práce s metodickými materiály k finanční gramotnosti pro pedagogy a s pracovními materiály pro žáky. Metodická část Vám nabídne podrobné seznámení s metodami, které jsou v materiálech použity. Základem je skupinová práce v modelových domácnostech, práce s textem, metody kritického myšlení. Obsah semináře je koncipován v souladu se Standardy finanční gramotnosti a Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Náplní kurzu je také inspirace na kratší výukové jednotky propojitelné s nejrůznějšími oblastmi, ale také ukázky delší práce, projektových dní.

Jak dlouho kurz trvá

3 dny

Lektor

Iva Jehličková

Veronika Kalátová

Blanka Staňková

Kdy začínáme

 1. setkání – 14. 3. 2024
 2. setkání – 11. 4. 2024
 3. setkání – 7. 5. 2024

Místo

Praha

Cena

8 590 Kč 

Akreditovaný kurz 

Čerpejte ze šablon: 1.II/7 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ