aisis-logo

WEBINÁŘ: Jak nechybovat v peněžní gramotnosti

Pro ředitele a učitele 2. stupně ZŠ a pedagogy SŠ

Lektor: Veronika Kalátová

Datum: : 7. 11. 2024, 8:30–14:00

Místo: Online - platforma TEAMS

Cena: 2 490 Kč za účastníka

Komu je kurz určen

Pro ředitele a učitele 2. stupně ZŠ a pedagogy SŠ

Co kurz přinese škole

Jedná se o vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřující k rozvoji finanční gramotnosti žáků 2. stupně a studentů škol středních za podpory čtenářské gramotnosti a kritického myšlení, které s finanční gramotností souvisí.

Co kurz přinese účastníkům

Webinář je zaměřen na praktické využití poznatků z oblasti finanční gramotnosti ve školní praxi. Nabídne metody, jak rozvíjet osobní finanční gramotnost, finanční zodpovědnost a kritické myšlení dětí a žáků o současném finančním světě. Webinář je veden formou interaktivního výkladu plného otázek, praktických cvičení, ukázek aktuálních grafů a tabulek, modelových příkladů a případových studií, příkladů dobré praxe, práce s informacemi a diskuzí.

Účastníci tohoto webináře získají (zdokonalí) v průběhu akce své dovednosti:

 • Zvýší si právní vědomí v oblasti finanční gramotnosti.
 • Vyzkouší si řešení konkrétní situace spojené s rolí spotřebitele a dobrého hospodáře.
 • Seznámí se s tím, jak toto téma začlenit do výuky na 2. stupni základní školy a na střední škole či učilišti tak, aby to bylo v souladu s požadavky RVP ZV.

Co spolu projdeme

POJISTNÝ SVĚT

 • 3 základní pilíře pojištění – osob, majetku a odpovědnosti
 • co je třeba hlídat u pojistné smlouvy a jak umět produkty porovnávat
 • metodika srovnání a kalkulace pojištění vozu/odpovědnosti/povinného ručení/úrazového pojištění

ÚVĚROVÝ SVĚT

 • typy úvěrů – rozdíl mezi dobrou a špatnou půjčkou – který úvěrový produkt je vhodný pro jakou situaci
 • půjčka není zdarma aneb objasnění poplatkové politiky – znalost RPSN nestačí
 • příklad kalkulace splácení úroku a úmoru u krátkodobého a dlouhodobého úvěru
 • metodika pátrání po rozdílech spotřebitelského úvěru a kontokorentu
 • metodika porovnání debetní karty a kreditní karty
 • podpora kritického myšlení – co je nutné znát před podpisem úvěrové smlouvy

ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ V DŮCHODU

 • co je to důchod, jaké máme typy a jaké jsou průměrné výše těchto důchodů a jak je možné jej navýšit
 • o penzijním spoření aneb jak nás stát motivuje k jeho využití – plusy a mínusy produktu
 • metodika kalkulace přípravy kapitálu na stáří při konkrétních scénářích

INVESTIČNÍ SVĚT

 • typy investičních aktiv, pochopení jejich významu a rizika z pohledu investora formou metodiky
 • proč je důležité využívat diverzifikace i alokace finančních aktiv a kalkulace složeného úročení
 • základní popis mezi fondem a ETF – metodika hledání základních rozdílů produktu a jejich poplatků
 • bitcoinové peníze – metodika pátrání po rozdílech mezi valutami, devizami, Bitcoinem a zlatem.

Jak pracujeme

Webinář je založený na interaktivním výkladu plném otázek, praktických cvičení, ukázek aktuálních grafů a tabulek, modelových příkladů a případových studií, příkladů dobré praxe, práce s informacemi a diskuzí.

Webinář je postaven na prezentaci lektora. Absolventi webináře získají osvědčení o absolvování kurzu. Obsah webináře má rovinu metodickou, která je provázaná se zvýšením osobní finanční gramotnosti pedagogů, kteří by měli finanční gramotnost na základní a střední škole vyučovat.

Odborná část zahrnuje poznatky z oblasti finanční gramotnosti. Metodická část nabízí účastníkům seznámení s tím, jak toto téma začlenit do výuky na 2. stupni základní školy a na střední škole či učilišti tak, aby to bylo v souladu s požadavky příslušných RVP.

Materiály vychází ze Standardů finanční gramotnosti a odpovídají požadavkům příslušných Rámcových vzdělávacích programů. Účastníci webináře se aktivně seznámí s níže uvedenými tématy z oblasti finanční gramotnosti, která představí vzdělávací obsah v jeho komplexnosti. Odnášejí si náměty a návrhy k finančnímu vzdělávání s podporou čtenářské gramotnosti a kritického myšlení žáků na 2. stupni ZŠ a studentů škol středních.

Jak dlouho kurz trvá

6 hodin

Lektor

Veronika Kalátová

Veronika je konzultantka, mentorka a lektorka finančního vzdělávání s více jak 25 let zkušenost ve finančním svět. Má zkušenosti s rolemi finančního poradce, ředitelky podpory prodeje, produktového i projektového manažera v bankovnictví, pojišťovnictví i investičních fondech. Je vlastník projektu Finanční zralost – www.financnizralost.cz a autorka knihy Finanční zralost – klíč k finanční spokojenosti. Vystudovala Vyšší odbornou školu ekonomickou v Praze, dále Manažerská studia – řízení lidských zdrojů na UJAK. Absolvovala MBA Finanční poradenství a pojišťovnictví na Ústavu práva a právní vědy a je držitelkou prestižního titulu EFA (European Financial Advisor).

Kdy začínáme

7. 11. 2024 od 8:30 do 14:00

Z webináře vznikne záznam, díky kterému se můžete k obsahu vrátit nebo případně jednu zameškanou hodinu takto nahradit. Záznam je k dispozici 30 dní po konání kurzu.

Místo

Online – platforma TEAMS

Cena

2 490 Kč za účastníka

Akreditovaný kurz

Čerpejte ze šablon: 1.II/7 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ, 1.III/8 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ