aisis-logo

Leadership pro vedení škol 2022

Poslední 3 volná místa :)

Lektor: Jiří Bréda, Milan Tomeš

Datum: : 6. 10. 2022 - 13. 1. 2023

Místo: Praha

Cena: 24 900 Kč

Akreditace: MSMT- 5872/2022-1- 192

Komu je kurz určen:

Vzdělávací a tréninkový program se zaměřuje na podporu ředitelů škol a jejich zástupců v jejich nelehké roli řízení školy. Stavíme na ověřeném konceptu “Tribal leadership”, který má oporu v akčním výzkumu stovek úspěšných firem. Výcvik je akreditován MŠMT.

Co kurz přinese škole a účastníkům:

Program se soustředí na klíčové dovednosti vedoucích pracovníků. Ti jsou pak schopni lépe využívat potenciál svého týmu a vytvořit kulturu trvalého zlepšování.

Po skončení kurzu jste odhodlaným člověkem, osměleným k realizaci změn. Víte, jakou školu chcete budovat, máte energii ke změně.

Čtyři moduly jsou tematicky propojeny do konceptu 4K: Komunikace, Kooperace, Komunita a Kontinuální zlepšování. Vždy vycházíme od “JÁ” (jaké mám zkušenosti a co potřebuji ve své roli), přes “MY” (jak pracovat v týmu a co tým potřebuje), k “ONI” (jak do toho zasahuje okolí – rodiče, zřizovatel, místní komunita,..)

Modul 1 KOMUNIKACE

 • Osobní hodnoty, cíle, vize
 • Úvod do tématu leadershipu
 • Co to je leadership, leader vs. manažer
 • Otázka na osobní vizi – osobní PROČ?
 • Osobní typologie – sebepoznávání
 • Komunikace – obtížná komunikace
 • Modelové situace
 • Akční plán

Modul 2 KOOPERACE

 • Triády coby základní stavební kámen fungujícího sboru
 • Kmenový vůdce – koncept
 • Styly vedení (koučování, delegování, instruování, mentoring)
 • Souhra osobností (Belbin, společné hodnoty)
 • Akční plán

Modul 3 KOMUNITA

 • Koncept sociální pohody – sociální pohoda (důvěra, SCARF): férovost autonomie, vztahy, respekt, zvyšování statusu, sociální bezpečí
 • Práce s egem – pokora, mravnost, respekt, zranitelnost, odstup
 • Rituály a adaptace – jak přijmout nové členy
 • Akční plán

Modul 4 KONTINUÁLNÍ ZLEPŠOVÁNÍ

 • Křivka změny – fáze, dynamika. Co předchází změně. Fáze změny a komunikace do týmu v jednotlivých fázích.
 • Fixní vs. prorůstové nastavení mysli. Typologie osobnosti aneb jak se vyznat v druhých a jak s nimi úspěšně komunikovat.
 • Sdílení představ o kvalitní škole, důležitých hodnotách a vizích. 3 filozofické přístupy školy: Škola stavějící na minulosti, Škola žijící v současnosti, Škola pro budoucnost
 • Shrnutí kmenového vůdce, a všeho – implikace do školy
 • Můj svět za dva roky – videoposelství
 • Závěrečné prezentace a zakončení programu

Jak pracujeme

 • Základní přístup je konstruktivistický, kdy lektory předkládané teoretické koncepty a modely vztahujeme k osobní zkušenosti účastníků, ověřujeme v praxi.
 • V každém modulu je zpravidla jeden půlden věnován zážitkové simulační aktivitě, která slouží k reflexi společného zážitku a zobecnění na fungování vztahů ve školních sborech a jiných týmech.
 • Důležitou součástí programu jsou řízené i neformální výměny zkušeností, diskuse, vzájemné inspirace.
 • Moduly jsou zakončeny individuální a společnou reflexí.

Jak dlouho kurz trvá:

Cyklus seminářů zahrnuje 64 hodin výuky.  Je rozdělen do čtyř dvoudenních setkání s časovým odstupem cca 2 měsíce.

Lektoři:

Výcvik je veden dvěma lektory s dlouholetou lektorskou praxí a zkušenostmi v managementu.

Jiří Bréda

Milan Tomeš

Harmonogram:

6.-7. 10. 2022

3.-4. 11. 2022

8.-9. 12. 2022

12.- 3. 1. 2023

Místo: Praha

Cena: 24.900 Kč
(v ceně: lektorné, materiály, občerstvení během kurzu)

Čerpejte ze šablon: 1.III/8 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ1.II/7 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ1.I/4 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ 

Video z kurzu