aisis-logo

Mediace pro pedagogy 2024

Lektor: Mgr. Dana Vrabcová, Mgr. Eva Barešová

Datum: : 19. 1.–15. 6. 2024

Místo: Praha

Cena: 29 900 Kč

Akreditace: MŠMT- 605/2020-3-7

Komu je kurz určen

Výcvik, který umožní pedagogům, zástupcům ředitelů nebo vedení posun profesním vzděláváním. Mediace je nástroj, který přímo a pozitivně ovlivňuje řešení napjatých situací, proces, při kterém jsou všechny strany slyšeny, pochopeny a dochází k transparentnímu vyřešení situace. Výsledkem je řešení, které je dohodou všech zúčastněných stran. K dohodě dochází velmi přirozeně.

Co kurz přinese škole

Získáte proškoleného odborníka, který Vám výrazně usnadní vyjednávání náročných situací na úrovni žák – žák, rodič – škola, kolega – kolega, vedení – kolega, pedagog – rodič, žák – pedagog.

Co kurz přinese účastníkům

Získáte nadhled, stabilitu v náročných komunikačních situacích. Výcvik Vás vybaví mediačními technikami v kontextu školní praxe, s akcentem na komunitní spolupráci a interkulturní problematiku.

Jak pracujeme

 • Sdílení dobré praxe, sebereflexe zkušeností.
 • Prožitková cvičení a nácvik technik.
 • Výklad teoretických poznatků s následnou diskusí.
 • Individuální i skupinová práce.
 • Koučovací techniky a plánování přenosu poznatků do praxe.

Jak dlouho kurz trvá

Cyklus seminářů zahrnuje 100 hodin výuky. Výcvik je rozdělen do šesti dvoudenních setkání.

Lektoři

Mgr. Dana Vrabcová

Mgr. Eva Barešová

Kdy začínáme 

 1. setkání 19.–20. 1. 2024
 2. setkání 16.–17. 2. 2024
 3. setkání 22.–23. 3. 2024
 4. setkání 19.–20. 4. 2024
 5. setkání 17.–18. 5. 2024
 6. setkání 14.–15. 6. 2024

Cena:  29 900 Kč
(v ceně: lektoři, materiály, občerstvení během kurzu)

Čerpejte ze šablon: 1.III/8 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ1.II/7 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ1.I/4 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ