aisis-logo

Minimalizace šikany 2024 II. běh

Lektor: Jarmila Kubáňková, Jan Žufníček

Datum: : Modul A: 26. a 27. 9. 2024; Modul B: 24. a 25. 10. 2024; Modul C: 21. a 22. 11. 2024; Workshop: 12. 12. 2024

Cena: 15 900 Kč

Akreditace: Program je akreditován MŠMT.

Program pro školy, který pomáhá zamezit šikaně a snižovat její následky.

Komu je kurz určen

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům, metodikům prevence, výchovným poradcům, školním psychologům. ze základních a středních škol.

Program je akreditován MŠMT.

Co kurz přinese škole a účastníkům

Cílem programu je vybavit pracovníky dovednostmi a vědomostmi, které jim umožní předcházet šikaně, zachytávat její projevy a účinně intervenovat proti šikaně. Účastníci se naučí jak cíleně budovat bezpečné klima. Budou umět posoudit, co je projev šikany a co není, porozumět projevům chování, které mohou být projevem šikany. Účastníci se naučí určovat konkrétní stádium a posoudit závažnost šikany podle projevů a budou vědět, jak adekvátně zasáhnout a vyžádat si konkrétní podporu.

Co umí absolvent:

 1. Je si vědom závažnosti problému a je motivován ke změně. Chápe nebezpečí, které vyplývá z neřešení šikanování.
 2. Je schopen odlišit šikanování od škádlení a jiných příbuzných fenoménů.
 3. Kvalifikovaně diagnostikuje šikanování a umí odborně posoudit, zda jde o počáteční stadia nebo zda jde již o stádia pokročilá
 4. Je odborně připraven řešit počáteční stádia šikany
 5. Umí si říct o pomoc interních spolupracovníků i externistů v závislosti na diagnostikovaném stádiu šikany
 6. Umí posoudit předpoklady, které dovolují škole vybudovat bezpečnou ochranu dětí před šikanováním.
 7. Odhadne, zda se jedná o naplnění skutkové podstaty některého trestného činu (rozpozná, kdy zavolat policii a kdy ne). Orientuje se v základních otázkách právní problematiky šikanování.

Jak dlouho kurz trvá a jak probíhá

Celkem 56 hodin prezenčního vzdělávání:

 • Cyklus seminářů zahrnuje 3 dvoudenní moduly, každý 16 hod vzdělávání – 3×16 hodin (tři moduly – A, B, C)
  • Cíl prvního modulu je seznámit účastníky s šíří a hloubkou problematiky šikanování, uvést šikanování do souvislosti s tématy bezpečné klima a skupinová dynamika.
  • Druhý modul navazuje na pochopení základních pojmů a souvislostí problematiky šikanování z úvodního modulu. Základním obsahovým tématem je poznat šikanu ze tří úhlů pohledu a určit stádia šikanování s ohledem na různorodost jejích projevů
  • V modulu C se účastníci naučí pomocí modelových situací správně řešit počáteční a pokročilá stádia šikany.
 • Následuje jednodenní workshop zaměřený na určení aktuálního stavu systému preventivních opatření školy a návrhy na jeho zlepšení – 8 hodin

Na setkání probíráme kazuistiky, dobré a špatné příklady z praxe, účastníci mají možnost diskutovat a hledat řešení jimi donesených případů, prostor pro upevňování nabytých poznatků z modulů A-C. Věnujeme se také Vedení rozhovoru, novinky ke kyberšikaně, práce na školním preventivním programu, vše na co nebyl v základním vzdělávání čas.

Lektoři

Jarmila Kubáňková, Jan Žufníček

Kdy začínáme

Modul A: 26. a 27. 9. 2024

Modul B: 24. a 25. 10. 2024

Modul C: 21. a 22. 11. 2024

Workshop: 12. 12. 2024

Cena 

15.900 Kč

(v ceně: lektoři, materiály, občerstvení během kurzu)

Čerpejte ze šablon: 1.III/8 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ, 1.II/7 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ