aisis-logo

Minimalizace šikany

Program pro celý pedagogický sbor

Cena: vytvoříme společně s Vámi dle Vašich potřeb

Akreditovaný program

Akreditace: MŠMT

Program pro školy, který pomáhá zamezit šikaně a snižovat její následky.

 • Změníme postoj pedagogů a jejich citlivost na projevy šikany. Budou schopni zachytávat projevy šikany v nejnižších stádiích a budou se věnovat jejich vyřešení.
 • Zavedeme ve škole účinná pravidla a procesy, které působí preventivně. Naučíme žáky a třídní kolektivy sebeobraně proti projevům šikany
 • Naučíme školu, jak účinně postupovat při závažnější šikaně, kdy je potřeba týmové spolupráce a jde o čas. Vedení školy se bude umět rozhodnout, kdy případ zvládne vlastními silami a kdy si již musí vyžádat externí odbornou pomoc. Ví, na koho se obrátit.

Komu je kurz určen

Kurz je určen zejména pedagogickým pracovníkům, ale v jeho průběhu se dotkne podstatné části školy, včetně vedení a širšího vedení školy. Změna je komplexní.

Co kurz přinese škole a účastníkům

Cílem programu je vybavit pedagogické pracovníky dovednostmi a vědomostmi, které jim umožní předcházet šikaně, zachytávat její projevy a účinně intervenovat proti šikaně. Účastníci se naučí jak cíleně budovat bezpečné klima. Budou umět posoudit, co je projev šikany a co není, porozumět projevům chování, které mohou být projevem šikany. Účastníci se naučí určovat konkrétní stádium a posoudit závažnost šikany podle projevů a budou vědět, jak adekvátně zasáhnout a vyžádat si konkrétní podporu.

Co umí absolvent:

 1. Je si vědom závažnosti problému a je motivován ke změně. Chápe nebezpečí, které vyplývá z neřešení šikanování.
 2. Je schopen odlišit šikanování od škádlení a jiných příbuzných fenoménů.
 3. Kvalifikovaně diagnostikuje šikanování a umí odborně posoudit, zda jde o počáteční stadia nebo zda jde již o stádia pokročilá
 4. Je odborně připraven řešit počáteční stádia šikany
 5. Umí si říct o pomoc interních spolupracovníků i externistů v závislosti na diagnostikovaném stádiu šikany
 6. Umí posoudit předpoklady, které dovolují škole vybudovat bezpečnou ochranu dětí před šikanováním.
 7. Odhadne, zda se jedná o naplnění skutkové podstaty některého trestného činu (rozpozná, kdy zavolat policii a kdy ne). Orientuje se v základních otázkách právní problematiky šikanování.

Jak dlouho kurz trvá a jak probíhá

Celkem 86 hodin prezenčního vzdělávání:

 • Cyklus seminářů zahrnuje 3 dvoudenní moduly – 3×16 hodin (tři moduly – A, B, C)
  • Cíl prvního modulu je seznámit účastníky s šíří a hloubkou problematiky šikanování, uvést šikanování do souvislosti s tématy bezpečné klima a skupinová dynamika.
  • Druhý modul navazuje na pochopení základních pojmů a souvislostí problematiky šikanování z úvodního modulu. Základním obsahovým tématem je poznat šikanu ze tří úhlů pohledu a určit stádia šikanování s ohledem na různorodost jejích projevů
  • V modulu C se účastníci naučí pomocí modelových situací správně řešit počáteční a pokročilá stádia šikany.
 • Následuje jednodenní workshop zaměřený na určení aktuálního stavu systému preventivních opatření školy a návrhy na jeho zlepšení – 8 hodin

Workshop je určen pro tým širšího vedení jedné školy, které má na zodpovědnost cílené budování bezpečných vztahů ve škole a intervenci proti projevům šikany. Je vhodný rovněž pro celý pedagogický sbor (zejména u menších škol). Cílem je projít podle připravené struktury 13 oblasti života školy, které ovlivňují kvalitu vztahů ve škole a ve kterých škola posuzuje kvalitu a efektivitu preventivních opatření proti šikaně. Výstupem workshopu je akční plán zlepšení preventivních opatření školy

 • Třetí fází je supervizní podpora pedagogů a změnového týmu při zavádění preventivních opatření do praxe školy – šest supervizních setkání, každé setkání trvá 5 hodin.

Supervizní setkání využívají dosavadních znalostí a přímou aplikaci do praxe účastníků; cílem je opakovanou modelací a nácvikem umožnit účastníkům získat správné návyky a způsob nahlížení na konfliktní situace při řešení šikany.

Obsahem setkání zpravidla je:

– řešení aktuálních kazuistik účastníků

– modelování možností řešení

– řešení v souvislostech se zákonnými normami

– zpětná vazba lektorů k účastníkům

Lektoři

Bajerová Markéta, Butulová Alena, Bílková Zuzana, Čáp David, Dosoudil Pavel, Gažák Miroslav, Hermánková Lucie, Hrouzek Petr, Jahn Michal, Kadlecová Jana, Kubáňková Jarmila, Kušnirenková Viktorie, Maléř Jiří, Marková Zdeňka, Mikláš Marek, Oršulíková Irena, Širůček Libor, Šmíd Petr, Vordová Renata, Žufníček Jan

Akreditovaný program

Čerpejte ze šablon: 1.III/8 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ1.II/7 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ