aisis-logo

Nechme je pracovat

program pro rozvoj podnikavosti, kreativity a aktivizace žáků

Datum: : 3. 11. 2022 - 26. 1. 2023

Místo: Hotel Sázavský Ostrov, Poznaňská 297, 285 06 Sázava

Cena: 17 900 Kč

Komu je kurz určen:

Program je pro pedagogy, kteří se chtějí vzdělávat v aktuálních trendech ve formách a metodách
výuky jejich oborů.

Maximální počet účastníků je 25 – ideálně z každé zapojené školy 2 pedagogové z důvodu vzájemné podpory při zavádění nových metod, postupů apod. do výuky.

Co kurz přinese účastníkům:

Účastníci se budou věnovat podnikavosti a kreativitě jako kompetencím pro rychle se měnící budoucnost. Získají několik tipů, jak tyto dovednosti rozvíjet u žáků v rámci svých předmětů.

Co kurz přinese škole:

Zkvalitnění a zatraktivnění výuky, rozvoj kreativního myšlení žáků a jejich podnikavosti.

Jak pracujeme:

1. „Dvoudenní workshop“, rozsah: 16 vyučovacích hodin
Náplň setkání:
● workshop na téma motivace ve výuce
● workshop moderní trendy ve výuce
● workshop badatelská výuka
● náměty na zatraktivnění výuky: speciální didaktické pomůcky, online nástroje a
zdroje výukových podkladů, kooperativní výuka
● příklady dobré praxe, demonstrace počítačem podporovaných experimentů
● metody pro rozvoj kreativního a divergentního myšlení u žáků
● workshop na téma rozvoj podnikavosti u žáků
● podpora tvorby žákovských a učitelských projektů
● sdílení vzájemných zkušeností a poznatků

2. „Metodické workshopy“, rozsah: 8 vyučovacích hodin
Náplň setkání:
● efektivní výukové nástroje na podporu aktivizace žáků
● rozvoj kreativity pomocí didaktických pomůcek
● mentoring plánovaných výukových lekcí

3. „Závěrečné setkání“, rozsah: 8 vyučovacích hodin
Náplň setkání:
● prezentace realizovaných výukových lekcí
● inspirace od lektorů: další metody výuky, výukové nástroje a úspěšné projekty
kolegů z předešlých let
● zhodnocení a uzavření vzdělávacího cyklu

Jak dlouho kurz trvá:

Kurz je rozdělený do tří samostatných setkání. Zahrnuje 32 hodin výuky.

Lektoři:

Bohuslav Hora
Veronika Šancová
Jana Kneřová
Martina Voláková
Adriana Kováčová

Harmonogram:

3.- 4. 11. 2022
1. 12. 2022
26. 1. 2023

Místo:

Hotel Sázavský Ostrov, Poznaňská 297, 285 06 Sázava

Cena: 17.900 Kč

(v ceně: lektorné, materiály, ubytování během dvoudenního setkání, občerstvení)

Kurz je akreditovaný v systému DVPP.