aisis-logo

Rozumíme penězům – projektový den pro 2. stupeň

Cena: 15 900 Kč

Komu je kurz určen

Pro žáky 6.-9. ročníku

Co kurz přinese škole

Zažijete výuku finanční gramotnosti v praxi a přímo na Vaší škole. Vyberete si z témat, který Vás zajímají. Lektor za Vámi přijede a zrealizuje spolu s Vaším učitelem dané téma.

Co kurz přinese účastníkům

Zpestření výuky, nové poznatky a zkušenosti.

Vybírejte z těchto témat:

Nákup mimo kamenné prodejny – cílem projektového dne je soustředit se především na práva spojená s nákupem na internetu, seznámit se a dokázat správně využívat právo na odstoupení od kupní smlouvy. Cílem není vytvořit z žáků experty na oblast spotřebitelských práv, ale zvýšit jim jejich právní vědomí v přiměřené míře jejich věku a potřebám. Jedná se o téma, které zahrnuje kritéria výběru prodejce, rizika spojená s jednotlivými druhy prodejů, jako jsou internetové obchody, podomní prodej, uzavření smlouvy po telefonu.

Odpovědnost za vady, reklamace – jde o téma zaměřené na oblast spotřebitelských práv, žáci se dozví, kdy se stávají spotřebitelem a tudíž se na ně vztahuje zákonná ochrana, co je vadné zboží a po jakou dobu spotřebitel může takové zboží reklamovat. Především však tato lekce provádí žáky krok po kroku procesem reklamací od okamžiku, kdy zjistí, že zboží které nakoupili, má vady, až po rozhodnutí prodejce o tom, jestli je reklamace oprávněná a následné odstranění vady.

Spotřebitelské úvěry – půjčky a úvěry domácností jsou stále velkým problémem naší společnosti. Spotřebitelé mnohdy nedokáží dostatečně zhodnotit rizika, která s sebou zadlužení nese, nerozumí ustanovením ve smlouvách a neznají svá práva. Žáci získají představu o základních právech v oblasti spotřebitelských úvěrů. Naučí se orientovat v jednoduché úvěrové smlouvě a spočítat si finanční náklady na úvěr. Cílem je, aby si žáci dokázali zhodnotit rizika spojená se zadlužení.

Jak dlouho kurz trvá

4 hodiny

Kdy začínáme

Termín domluvíme dle Vašich potřeb

Cena: 15 900 Kč

Čerpejte ze šablon: 1.II/9 Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ