aisis-logo

Sborovny

Program pro celý pedagogický sbor

Cena: vytvoříme společně s Vámi dle rozsahu Vašich potřeb

Akreditace: MŠMT

Komu je program

Určen pro pedagogický sbor školy včetně vedení školy.

Co program přinese škole

Program se zaměřuje na zlepšení vzájemného porozumění ve sboru, vyjasnění si důležitých hodnot a představ o ideálním fungování školy. Výstupem je vytvoření dohod a akčního plánu, následné vzdělávání a podpora skupin pedagogů.

Co kurz přinese účastníkům

Součástí programu je systém podpory pro pedagogy a vedení školy na cestě za změnou. Pedagogický sbor bude jeden celek, který komunikuje jedním jazykem dovnitř i ven. Pedagogové spolu budou diskutovat, plánovat a cíleně zdokonalovat obsah, metodiku a organizaci výuky, hodnocení, přístupy k dětem, a vzájemně se profesně podporovat.

Jak dlouho program trvá a co obsahuje

60 hodin prezenční výuky:

  • 12 hodin počáteční dvoudenní výjezdní workshop

Sjednocení stanovisek a vytvoření kolektivní shody při tvorbě vize školy je složitý úkol, který vyžaduje relativně hodně času. Formou je proto dvoudenní výjezdní workshop pod vedením dvou zkušených externích facilitátorů. Východiskem jsou výsledky sebehodnocení školy. Dále hlouběji analyzujeme aktuální situaci školy analýzou SWOT. Následně projedeme jednotlivé oblasti kvality  školy a hledáme ty, které jsou z pohledu školy důležité. Postupně jsou vytvořeny priority, které jsou na závěr formulovány do jednoho celku. V průběhu tvorby vize je zpracováván strategický rámec školy pro jednotlivé oblasti. Následuje sestavení akčního plánu.

  • 20 hodin seminářů na specifická témata

Z úvodního setkání vzejdou konkrétní vzdělávací cíle a v této části programu je budeme naplňovat. Tyto programy budou zvlášť akreditovány. Případně můžeme využít akreditované programy jiných institucí dle potřeb účastníků.

  • 20 hodin supervizní podpory skupiny učitelů pro zavádění inovací (ve škole, vždy 4-6 hod)

Mentorink, koučink skupin učitelů pro zavádění inovací. Cílem je naučit se metodu vzájemného učení a podporování. Tato setkání se odehrají s externí podporou. V rámci těchto setkání se účastníci seznámí se strukturu setkání, naučí se sekání vést samostatně. Mentorink a koučink se tak stane aktivním nástrojem pro zlepšování kvality uvnitř školy.

  • 8 hodin závěrečný workshop

Reflexivní setkání a nastavení dalších kroků. Vedení školy získá během programu velké množství utříděných informací o své škole. Škola začne pracovat na naplňování své vize podle akčního plánu. V rámci tohoto workshopu sledujeme posun v oblastech, na které jsme se během projektu zaměřili. Projdeme jednotlivé body akčního plánu a podpoříme účastníky v dalším směřování a vytvoříme navazující akční plán

Lektoři

Program workshopů je veden dvěma lektory, kteří facilitují práci sboru. Supervize je vedena zkušeným mentorem, koučem nebo supervizorem podle charakteru zakázky.

Akreditovaný program

Čerpejte ze šablon: 1.III/8 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ1.II/7 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ1.I/4 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ