aisis-logo

WEBINÁŘ: Učení se finanční zodpovědnosti

Pro ředitele a učitele 2. stupně ZŠ a pedagogy SŠ

Lektor: Veronika Kalátová

Datum: : 20. 2. 2024, 8:30–14:00

Místo: Online – platforma TEAMS

Cena: 2 490 Kč za účastníka

Akreditace: Akreditovaný kurz

Komu je kurz určen

Pro ředitele a učitele 2. stupně ZŠ a pedagogy SŠ

Co kurz přinese škole

Jedná se o vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřující k rozvoji finanční gramotnosti žáků 2. stupně a studentů škol středních za podpory čtenářské gramotnosti a kritického myšlení, které s finanční gramotností souvisí.

Co kurz přinese účastníkům

Webinář je zaměřen na praktické využití poznatků z oblasti finanční gramotnosti ve školní praxi. Nabídne metody, jak rozvíjet osobní finanční gramotnost, finanční zodpovědnost a kritické myšlení dětí a žáků o současném finančním světě. Webinář je veden formou interaktivního výkladu plného otázek, praktických cvičení, ukázek aktuálních grafů a tabulek, modelových příkladů a případových studií, příkladů dobré praxe, práce s informacemi a diskuzí. Jedná se o vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřující k rozvoji finanční gramotnosti žáků 2. stupně a studentů škol středních za podpory čtenářské gramotnosti a kritického myšlení, které s finanční gramotností souvisí. Materiály vychází ze Standardů finanční gramotnosti a odpovídají požadavkům příslušných Rámcových vzdělávacích programů. Účastníci webináře se aktivně seznámí s níže uvedenými tématy z oblasti finanční gramotnosti, která představí vzdělávací obsah v jeho komplexnosti. Odnášejí si náměty a návrhy k finančnímu vzdělávání s podporou čtenářské gramotnosti a kritického myšlení žáků na 2. stupni ZŠ a studentů škol středních.

Co spolu projdeme

RODINNÝ ROZPOČET

 • typy nákladových položek rodinného rozpočtu
 • jak na přebytkový rozpočet aneb jak ušetřit na jídle, vodě a elektřině
 • početní příklady spotřeby postavené na příbězích z praxe

FINANČNÍ PLÁN A FINANČNÍ ANALÝZA POTŘEB

 • co je to finanční plán, k čemu slouží a proč se tvoří
 • jak zapojit kritické myšlení při přípravě finančních plánů – vlastní příprava

finančního plánu a příprava 3 možných scénářů, které mohou nastat při plnění plánu

 • co je to pyramida lidských potřeb a jak nastavit priority finanční analýzy potřeb

RODINNÁ REZERVA

 • k čemu slouží rodinná rezerva
 • test stability rodinné rezervy
 • jak efektivně tvořit finanční rezervy pro různá období – podpora kritického myšlení – hledání 3 důvodů, proč by měla rodinná rezerva být uložena v bance místo rizikových investic

INFLACE

 • co je to inflace, jaký má finanční dopad na rodinný rozpočet – propočet dopadu inflace v čase na znehodnocení měny
 • jak se bránit inflaci a udržet si tak hodnotu svých úspor

BĚŽNÝ ÚČET A PLATEBNÍ KARTY

 • efektivní práce s běžným a spořicím účtem – jak nahradit obálkovou metodu formou více účtů
 • důležitost znalosti poplatkové politiky aneb proč se i dětský účet může dostat do mínusu – zkoumání sazebníků a porovnávání poplatků
 • typy platebních karet, hledání bezpečnostních prvků a odvozování závěrů, proč je bezpečnější placení mobilem

ROLE FINANČNÍCH PORADCŮ

 • jak rozeznat profesionálního finančního poradce/bankéře od tzv. šmejda a jak si jej prověřit
 • jak předcházet manipulaci na jednání s poradci, které informace je nutné znát před podpisem smlouvy
 • hra obchodního rozhovoru s využitím manipulačních prodejních technik

CENA ZBOŽÍ/SLUŽEB

 • rozdíl mezi cenou a hodnotou
 • co zahrnuje cena zboží a služeb, na co je třeba u cenotvorby nezapomínat
 • marketingové triky a tipy – jak se brát manipulačním prodejním technikám
 • hra na byznys – vlastní kalkulace zboží, příprava cenovky a marketingové nabídky

Výběr právních předpisů:

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách.

Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. 2. 2012, občanský zákoník. (NOZ)

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Jak pracujeme

Webinář je založený na interaktivním výkladu plném otázek, praktických cvičení, ukázek aktuálních grafů a tabulek, modelových příkladů a případových studií, příkladů dobré praxe, práce s informacemi a diskuzí.

Webinář je postaven na prezentaci lektora. Absolventi webináře získají osvědčení o absolvování kurzu. Obsah webináře má rovinu metodickou, která je provázaná se zvýšením osobní finanční gramotnosti pedagogů, kteří by měli finanční gramotnost na základní a střední škole vyučovat.

Odborná část zahrnuje poznatky z oblasti finanční gramotnosti. Metodická část nabízí účastníkům seznámení s tím, jak toto téma začlenit do výuky na 2. stupni základní školy a na střední škole či učilišti tak, aby to bylo v souladu s požadavky příslušných RVP.

Materiály vychází ze Standardů finanční gramotnosti a odpovídají požadavkům příslušných Rámcových vzdělávacích programů. Účastníci webináře se aktivně seznámí s níže uvedenými tématy z oblasti finanční gramotnosti, která představí vzdělávací obsah v jeho komplexnosti. Odnášejí si náměty a návrhy k finančnímu vzdělávání s podporou čtenářské gramotnosti a kritického myšlení žáků na 2. stupni ZŠ a studentů škol středních.

Jak dlouho kurz trvá

6 hodin

Lektor

Veronika Kalátová

Veronika je konzultantka, mentorka a lektorka finančního vzdělávání s více jak 25 let zkušenost ve finančním svět. Má zkušenosti s rolemi finančního poradce, ředitelky podpory prodeje, produktového i projektového manažera v bankovnictví, pojišťovnictví i investičních fondech. Je vlastník projektu Finanční zralost – www.financnizralost.cz a autorka knihy Finanční zralost – klíč k finanční spokojenosti. Vystudovala Vyšší odbornou školu ekonomickou v Praze, dále Manažerská studia – řízení lidských zdrojů na UJAK. Absolvovala MBA Finanční poradenství a pojišťovnictví na Ústavu práva a právní vědy a je držitelkou prestižního titulu EFA (European Financial Advisor).

Kdy začínáme

20. 2. 2024 od 8:30 do 14:00

Z webináře vznikne záznam, díky kterému se můžete k obsahu vrátit nebo případně jednu zameškanou hodinu takto nahradit. Záznam je k dispozici 30 dní po konání kurzu.

Místo

Online – platforma TEAMS

Cena

2 490 Kč za účastníka

Akreditovaný kurz

Čerpejte ze šablon: 1.II/7 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ, 1.III/8 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ