aisis-logo

Škoda EDU

Škoda EDU je program podpory základních škol v regionech, kde působí Škoda Auto.

skoda edu - Škoda EDU AiSIS

Cílem projektu ŠKODA EDU je spoluvytvářet podmínky pro zvyšování kvality vzdělávání v cílových regionech prostřednictvím systematické podpory pedagogů, vedoucích pracovníků a žáků, i škol jako organizací.

Program je rozdělen na dvě sekce:

PRO UČITELE: Souvislý celoroční vzdělávací program pro pedagogické pracovníky základních škol zaměřený především na smysluplnost výuky a aktivizaci dětí. Součástí projektu jsou workshopy podporující aktivní přístupy pedagogů vůči žákům. Je cíleně podporována projektová a kooperativní výuka v různých předmětech, mezipředmětová spolupráce pedagogů, rozvoj digitálních kompetencí pedagogů i žáků. Maximální počet účastníků na worskshopech je 25.

PRO ŘEDITELE: Leadership – vzdělávací program pro ředitele a zástupce ředitelů základních škol. Zaměřuje se na podporu ředitelů škol a jejich zástupců v jejich nelehké roli řízení školy. Stavíme na ověřeném konceptu “Tribal leadership”, který má oporu v akčním výzkumu stovek úspěšných firem. Program se soustředí na klíčové dovednosti vedoucích pracovníků. Ti jsou pak schopni lépe využívat potenciál svého týmu a vytvořit kulturu trvalého zlepšování.