aisis-logo

Škola pro všechny

Pomáháme školám zavést účinné metody, jak vyrovnávat hendikepy a využít rozdílností dětí coby výhodu pro společné učení.

stanislava krizova 1 - Škola pro všechny AiSIS

Postará se o vás
Stanislava Křížová
+420 607 621 558
stanislava.krizova@aisis.cz

škola pro vsechny - Škola pro všechny AiSIS

Projekt “Škola pro všechny” jsme realizovali v letech 2004 – 2007, za laskavé podpory nadace Open Society Fund ČR. Hledali jsme a popisovali příklady dobré praxe a vyvíjeli metodiku podpory školám, které vzdělávaly děti ze sociálně vyloučených lokalit.

Na stejném konceptu jsme postavili projekt, který byl vybrán k podpoře ve výzvě č. 21 OP Praha – Pól růstu s největším počtem bodů ze všech sedmdesáti podaných projektů.

Projekt ŠKOLA PRO VŠECHNY
CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000308 byl podpořen z Operačního programu Praha – Pól Růstu
a je spolufinancován Evropskou unií.

zahájení projektu: 1. října 2017
plánované ukončení projektu: 31. července 2019

www.skolaprovsechny.cz