aisis-logo

Výchova k respektu a toleranci

Učíme moderní dějiny s ponaučením pro současný svět.

stanislava krizova 1 - Výchova k respektu a toleranci AiSIS

Postará se o vás
Stanislava Křížová
+420 607 621 558
stanislava.krizova@aisis.cz

vychova k respektu a toleranci - Výchova k respektu a toleranci AiSIS

Projekt Výchova k respektu a toleranci si klade za cíl ukázat pedagogům jednu z cest, jak efektivně přistoupit k výuce moderních dějin, a to příklady, na kterých lze demonstrovat, jak fungovala či nefungovala tolerance a respekt ve vztazích většinové společnosti a jednotlivých národnostních, etnických či náboženských menšin.

Na vzdělávacím kurzu si pedagogové vyzkouší, jak takovou výuku vést prostřednictvím kritického myšlení, prožitkové pedagogiky a kooperativního učení. Cílem kurzu pro žáky a studenty je podněcovat v každém z nich toleranci k druhým lidem bez rozdílu vyznání, barvy pleti nebo kulturního zázemí a rozvíjet respekt k jinakosti nenásilnou a přirozenou cestou.

Pro žáky, studenty a pedagogy základních a středních škol v Praze nabízíme tyto kurzy zcela zdarma.

Projekt Výchova k respektu a toleranci (registrační číslo CZ.07.4.680.00.015_0050000068) je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a rozpočtu hlavního města Prahy.

Realizátorem projektu je občanské sdružení AISIS, partnerem projektu je Institut Terezínské iniciativy.

Více informací o projektu najdete na webu: www.vychovakrespektu.cz