aisis-logo

Zdravá abeceda

Rozvíjíme péči o vlastní zdraví už u předškolních dětí v tématech Výživa, Pohyb, Psychická pohoda a Životní prostředí.

zdenka andelova 1 - Zdravá abeceda AiSIS

Informace poskytne
Zdeňka Andělová

zdenka.andelova@aisis.cz

zdrava abeceda - Zdravá abeceda AiSIS

Komplexní program prevence dětské nadváhy a obezity v mateřské škole vyvíjíme od roku 2008. Spolupracujeme na něm s odborníky i zkušenými praktiky v oblasti zdravotnictví, psychologie i školství. Vývoj metodiky finančně i odborně podporovala společnost DANONE ČR, a. s.

Cílem programu je připravit děti na chvíle, kdy budou bez dohledu rodičů, učitelů či vychovatelů přijímat rozhodnutí ovlivňující jejich zdraví. Děti proto postupně získávají kompetence ve čtyřech základních oblastech životosprávy – pohyb, výživa, vnitřní pohoda a zdravé prostředí. K jejich dosažení potřebují podporu a důvěru rodičů, učitelů i vedení školy. Všem těmto skupinám nabízí Zdravá abeceda informace, návody, doporučení, didaktické materiály a platformu pro sdílení dobré praxe.

Program je vstřícně přijímán na mateřských školách i ve školních družinách (vyškolili jsme již na čtyři tisíce jejich pracovníků), odbornou veřejností (zejm. mezi pediatry a obezitology) i rodiči (pomáháme s osvětovými besedami v mateřských školách i v rodinných a mateřských centrech).