aisis-logo

Safe

Přinášíme A. R.T. metodiku pro práci s dětmi s problémovým chováním a propojujeme ji s programem Minimalizace šikany.

iva kvasnakova 1 - Safe AiSIS

Informace poskytne
Iva Kvašňáková
+ 420 775 234 227
iva.kvasnakova@aisis.cz

safe - Safe AiSIS

Do projektu SAFE bylo v letech 2020 až 2022 zapojeno 350 pedagogických pracovníků a pracovnic z celkem 20 škol.

Experti z organizace AISIS a její spolupracovníci předávali účastníkům a účastnicím kompetence důležité k rozpoznání šikany a patologických jevů a pomáhali hledat a nacházet cesty, jak posílit dovednosti vhodné pro komunikaci ve škole, ať už mezi dětmi, dětmi a učiteli nebo mezi učiteli samotnými. Z evaluační zprávy jasně vyplývá, že se podařilo k této problematice přivést zájem nejen jednotlivců, ale v mnoha případech i celého učitelského sboru. Ve sboru se v řadě případů posílily vztahy a nastavení prostředí cílící na wellbeing a zdravé klima školy a třídy.

Z dotazníků zpětné vazby byl vidět posun v konkrétním řešení šikany, ve změně postojů učitelů a celkového posunu školy jako celku v nastavení pravidel, přípravy a realizace preventivních programů. Přidanou hodnotou programu byla možnost otevřeně, ale i privátně mluvit o svých problémech s odborníky z oblasti psychologie.

Účastnice a účastníci si ve velké míře jak ve školách, tak na výjezdech, případně zahraničních stážích, cenili posílení dovedností pro vnější a vnitřní komunikaci s dětmi a kolegy nebo s rodiči svých žáků.

Jedním z nejvíce vyzdvihovaných pozitiv celého projektu bylo nastavení a sdílení kazuistik a diskuse opřené o modelové situace ze škol, a to jak v programu Minimalizace šikany, tak později v pilotním ověřování metodiky aART, zaměřené na sociální dovednosti, zvládání vzteku a morální usuzování, a v rámci jejího šíření mezi zapojené účastníky.